© 2023 by On the road. Proudly Created with Wix.com

  • Pinterest - Grey Circle
  • Facebook - Grey Circle

Grafiese aspekte van die boek en webwerf:

Filosofie

My Afrikaanse Avontuur is die produk van 'n behoefte om 'n program te vind wat sistematies die verskillende taalkonsepte aan die leerder voorstel. So 'n program sal die kind nie bombardeer met vreemde leestekens en sintipes nie. Dit sal eerder die kind help om selfvertroue in taalgebruik te ontwikkel en 'n behoefte gee om self nog meer te leer.

 

My Afrikaanse Avontuur volg tot 'n mate die Klassieke Opvoedingsfilosofie (Classical Education) soos verduidelik in Susan Wise Bauer se boek, The Well-Trained Mind.'n Klassieke Opvoeding word opgedeel in drie dele. Daarom word dit ook die Trivium genoem, want dit is 'n "three-part process of training the mind" (Wise Bauer, 2004: p13) Die dele staan bekend as die Grammatika Fase; die Logiese Fase; en die Retoriese Fase. Hierdie program fokus op die Grammatika Fase. In hierdie fase word 'n kind aan soveel as moontlik feite van 'n onderwerp op 'n sistematiese wyse voorgestel en word die boublokke van verskillende onderwerpe neergelê.

 

Aangesien hierdie program die Klassieke Opvoedingsfilosofie volg, word die program opgedeel in leesontwikkeling, taalleer, spelling- en skryfleer. Op so 'n wyse word die leerder aan alle fasette van Taal bloot gestel reeds in die Grammatika fase.Daar is ook 'n klem op memorisering en oorvertelling, sodat die kind se geheue verskerp kan word.

 

Waar die program verskil met die Klassieke Metode, is dat die kind se verbeeldingswêreld, behoefte om te speel, en genot in probleemoplossing ook in ag geneem word. Daarom is die boeke kleurvol met storiekarakters. Daar word op 'n spelende wyse geleer en die kind kan met trots hierdie groot avontuur van Taal aanpak.

 

Hierdie program kan vir enige kind tussen 6 en 10 jaar gebruik word. Daar is geen druk om die konsepte dadelik perfek te kan regkry en te kan onthou nie. Eerder is my behoefte om jou kind voor te stel aan die wonderlike, opwindende wêreld van Taal. Met herhaling en tyd sal die konsepte die instrumente raak waarmee jou kind alle leerareas aanpak.

 

 

  • Pinterest - White Circle