GESKIEDENIS

Geskiedenis-image2.png

MY GESKIEDENIS AVONTUUR

Hierdie program beoog om wêreldsgeskiedenis uit 'n Christelike oogpunt aan die jong kind op 'n interessante en genotvolle manier voor te stel. 

Daar is 'n groot tekort aan Afrikaanse wêreldsgeskiedenis kurrikulums vir die tuisskoolmark. Baie families gebruik maar Story of the World, of ander soortgelyke leerstof om hierdie gaping te vul. Daarom het ek al baie lank die begeerte om 'n Afrikaanse produk uit te bring wat net so lekker lees en ook die kind lief vir geskiedenis maak.

Jaar 1 , 2 en 3  is beskikbaar in pdf of lêer formaat.  Elke Jaar bestaan  uit 'n leesboek van 39 stories en 'n aktiwiteitsboek wat saam met die leesboek gebruik kan word. Jaar 4 is huidiglik beskikbaar as 'n subskripsie. Jy ontvang elke maand 4 lesse.

Ons is opgewonde om ook My Suid-Afrikaanse Geskiedenisavontuur aan julle bekend te stel. Dit word huidiglik tesame met Jaar 4 vrygestel as 'n subskripsie. 

Die program werk soos volg:

 

Elke les bevat die volgende:

- 'n Geskiedenis storie

-  Vrae en antwoorde oor die storie

- 'n Blad vir oorvertelling/opsomming

- 'n Aktiwiteitslys met blaaie vir verskeie aktiwiteite

- 'n Tydlyn

- 'n Kaart indien nodig

-  Prente vir die oorvertellingsblad en tydlyn

- 'n Plakkaat oor die les

My Geskiedenis Avontuur sal in 5 jare opgedeel word. Die eerste jaar behandel antieke geskiedenis tot die koms van Christus (4000 v.C. tot 33 n.C.). Die tweede jaar behandel die tydperk van die middeleeue tot die begin van die Renaissance behandel (33 n.C. tot 1400 n.C.). Die derde jaar behandel die Renaissance, Ontdekkingsreise en die Reformasie (1400 n.C. tot 1650 n.C.). Die vierde jaar sal die tydperk van 1650 n.C. tot 1900 n.C behandel. Die vyfde jaar sal dan tot vandag dek. (1900 n.C. tot vandag). 

Voorbeelde:

Jaar 1 / Les 1 : Wat is geskiedenis?

PDF-icon.png

Jaar 2 / Les 6 : Vroeë Jare van Engeland

PDF-icon.png

Jaar 3 / Les 1 : Die Renaissance

PDF-icon.png

Suid-Afrikaanse Geskiedenis

Les 1 & 2Khoisan

PDF-icon.png

Antieke Geskiedenis - Jaar 1

Les 1:  Wat is Geskiedenis?

Les 2:  Die Eerste Mense

Les 3:  Noag tot Abram

Les 4:  Sumer

Les 5:  Sargon, die Eerste Diktator

Les 6:  Gilgamesj

Les 7:  Koning Narmer verenig Egipte

Les 8:  Die Ou ryk van Egipte

Les 9:  Die Middel Ryk van Egipte

Les 10: Hammoerabi, die Wetgewer

Les 11: Abraham tot Josef

Les 12: Die Indusvalleibeskawing

Les 13: Antieke China: Keiser Yu

Les 14: Antieke China: Rys, Skrif en Sy

Les 15: Die Minoïese Beskawing

Les 16: Die Hiksos en die Nuwe Ryk van Antieke Egipte

Les 17: Moses

Les 18: Die Nuwe Ryk: Akhenaten en Toetankamen

Les 19: Die Olmeke in Sentrale-Amerika

Les 20: Josua en die Rigters

Les 21: Die Konings van Israel se Goue Tydperk

Les 22: Die Fenisiërs

Les 23: Israel is Goddeloos

Les 24: Die Assiriërs

Les 25: Assirië in die Bybel

Les 26: Die Messias

Les 27: Die Babiloniese Ryk

Les 28: Die Medo-Persiese Ryk

Les 29: Griekeland: Homerus

Les 30: Griekeland: Athene en Sparta

Les 31: Griekeland se nalatingskap

Les 32: Alexander die Grote

Les 33: Kandragupta en Asjoka

Les 34: Hindoeïsme en Boeddhisme

Les 35: China: Shi Huangdi

Les 36: Rome

Les 37: Rome: Julius Caesar

Les 38: Rome: Oktavius

Les 39: Die Messias: Jesus

Middeleeue - Jaar 2

Les 1: Die Geboorte van die Kerk

Les 2: Drie Groot Brande

Les 3: Die Kerkvaders

Les 4: Konstantyn

Les 5: Die Barbare

Les 6: Die Vroeë Jare van Engeland

Les 7: Die Lewe in ’n Klooster

Les 8: Justinianus en Theodora

Les 9: Mohammed

Les 10: Islam versprei

Les 11: Die Keiserkanaal

Les 12: Japan in die Middeleeue

Les 13: Die Rooms-Katolieke Kerk

Les 14: Drie Frankiese Konings

Les 15: Die Wikings

Les 16: Twee Bekende Wiking Reisigers

Les 17: Alfred die Grote

Les 18: ’n Franse Koning Regeer oor Engeland

Les 19: Die Kerk Verdeel

Les 20: ’n Nuwe Boustyl

Les 21: Middeleeuse Lewe: Kastele

Les 22: Middeleeuse Lewe: Manne van Staal

Les 23: Middeleeuse Dorpie

Les 24: Die Kruistogte

Les 25: Saladin, die Ridder van Islam

Les 26: Richard die Leeuehart

Les 27: Jan sonder Land en Robin Hood

Les 28: Die Grootste Ryk Ooit!

Les 29: Marco Polo se Reise

Les 30: Die Samoerai van Japan

Les 31: Die Swart Dood

Les 32: Die Honderdjarige Oorlog

Les 33: Die Gutenberg Uitvinding

Les 34: ’n Lig Begin te Skyn

Les 35: Suider-Afrika

Les 36: Die Storie van Rusland

Les 37: Die Val van Konstantinopel

Les 38: Die Pous in Avignon

Les 39: Die Einde van die Middeleeue

Renaissance - Jaar 3

Les 1:  Die Renaissance
Les 2:  Leonardo da Vinci
Les 3:  Michelangelo
Les 4:  Prins Hendrik die Seevaarder
Les 5:  Isabella en Ferdinand
Les 6:  Christophorus Columbus
Les 7:  Eerste om Afrika se punt
Les 8:  Die Seeroete na Indie
Les 9:  Die Khoisan
Les 10: Ander Bekende Ontdekkingsreisigers
Les 11: Die Majas
Les 12: Die Asteke
Les 13: Die lnkas
Les 14: Martin Luther
Les 15: Nou kan almal Lees en skryf!
Les 16: Johannes Calvyn
Les 17: Die Katolieke Hervorming
Les 18: Karel V en die Heilige Romeinse Ryk
Les 19: Die Koning wat Ses Keer Getrou Het
Les 20: Die Ontstaan van die Nederlande
Les 21: Karel V se seun: Filips II
Les 22: Engeland se Koningin
Les 23: Willem Wikkelspies
Les 24: Wat! Die Aarde Wentel om die Son!
Les 25: Nog Twee Sterrekundiges
Les 26: Galileo Galilei
Les 27: Die Buskruitkomplot
Les 28: Die Vader van die Skotse Reformasie
Les 29: Die Bloedbruilof
Les 30: Engelse en Franse volg Spanje se Voorbeeld
Les 31: Die Pelgrims van Amerika
Les 32: Die lnheemse Amerikaners
Les 33: Nog Engelse Politiek
Les 34: Die Mogolryk van Indie
Les 35: Ver weg in Japan
Les 36: Die Ryk van die Groot Qing
Les 37: Twee Groot Tragedies tref Londen
Les 38: Twee Nederlandse Maatskappye

Prys vir PDF (Jaar 1):

My Geskiedenis Avontuur - Jaar 1 / Pdf : R640

 

Prys vir Uitgedrukte Lêer:

My Geskiedenis Avontuur - Jaar 1 / Lêer : R900

Prys vir PDF (Jaar 2):

My Geskiedenis Avontuur - Jaar 2 / Pdf : R640

 

Prys vir Uitgedrukte Lêer:

My Geskiedenis Avontuur - Jaar 2 / Lêer : R900

Prys vir PDF (Jaar 3):

My Geskiedenis Avontuur - Jaar 3 / Pdf : R640

Prys vir Uitgedrukte Lêer:

My Geskiedenis Avontuur - Jaar 3 / Lêer : R900

Prys vir PDF (Jaar 4):

My Geskiedenis Avontuur - Jaar 4 / Pdf : R600

Prys sluit in My Suid-Afrikaanse Geskiedenis (MSG).

*LET WEL: Jaar 4 & MSG is beskikbaar as

'n subskripsie. Ontvang elke maand 6 lesse.

Les 1 / Jaar 3 : Die Renaissance

Voorskool-box.png
Afrikaans-box.png
Geskiedenis-box.png
Frans-box.png

Leer meer

Leer meer

Leer meer

Leer meer